תיאור פרויקט

הרגיש אזרחי

פירושו סוגי הלבד הלא תעשייתי, התאמה אישית זמינה ליישומים שונים.